fredag 5. februar 2010

TRENINGSMETODER OG UTVIKLING

 • Det har i løpet av mitt hundeliv ( siden 1985 ) vært mange " trender" innen innlæringsmetoder av hund. Enten man har drevet med lydighet, agility, bruks eller vanlig oppdragelse av hund, har metodene hele tiden forandret seg og vært mer og mindre populære i de ulike grener og miljøer. Jeg har vært innom de fleste metoder og trender. Det som har vært mest populært er vel å lokke hunden med en belønning for å få den til å utføre den øvelse ( atferd) som man ønsker å få til. Dette tror jeg har vært den enkleste løsningen for de fleste innen innlæring. Kanskje mest naturlig for oss mennesker også. Vi er vel flinke til å bruke lokke metoder oss mellom også kansskje? Hvem som har fungert best er det vel ingen tvil om for mitt vedkommende :-) Klikkermetoden!!! Metoden der vi belønner det hunden tilbyr av atferd, - eller belønner deler av atferden frem til riktig utført atferd. Metoden der NEI eller FY ikke er et tema, - ¨
 • Metoden der straff ikke finner sted
 • Metoden der vi kun belønner, - og at straffen blir at belønningen uteblir.
 • For meg har det aldri vært riktig å straffe hunden for uønsket atferd, og jeg har derfor aldri hengt med på metoder der dette har vært aktuelt.
 • Jeg visste lite om klikkermetoden i min spede hundeungdom , men fant ut at det beste ( for meg og min hund ) var å overse uønset atferd og belønne det som var bra.
 • Derfor ble jeg ( på den tiden ) sett ned på av flere i det miljøet jeg trente i når jeg begynte med hundetrening.
 • De lo av meg, og de hånte meg, - fordi jeg var uvitende og dum!!! De mente jeg ikke fungerte som noen god flokkleder fordi jeg ikke la hunden min i bakken hver gang den gjorde feil. Jeg nektet selvsagt å utføre dette, og ble derfor sett på som en dårlig leder i hundeverden.
 • I dag , - ja idag - har også flere av disse personene innsett at DET de drev med, - kanskje ikke var den optimale metoden.
 • Jeg er glad for at flere og flere tenker positive metoder i innlæring av hund.
 • Jeg prøver å følge med " i tiden", - og hvis det virker bra for mine hunder, - så vil jeg lære mer om dette også. Klikkermetoden med shaping av øvelser, er helt perfekt. Men jeg blir litt nysgjerrig når det kommer nye positive metoder, - og hva det kan føre til.
 • En ny treningsmetode i Norge er SATS. Jeg prøver å sette meg inn i hva dette går ut på, og frem til nå ser det ut som noe jeg kan tenke meg å prøve ut, og sette meg mer inn i. Ikke alt er like lett å bare lese seg til, derfor leter jeg nå etter kurs og informasjon i Norge om dette. DU kan lese mer om SATS

Jeg håper dette blir en mer oppdatert innlæringsmetode etterhvert slik at vi lettere kan lære om metoden videre :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar